16.11 Stres a niepłodność – Warsztaty psychologiczne

WARSZTATY DLA OSÓB ZMAGAJĄCYCH SIĘ Z PROBLEMEM NIEPŁODNOŚCIĄ.

Wielu z nas żyje w ciągłym napięciu związanym z pracą, leczeniem, sytuacją rodzinną,  niepowodzeniami w staraniach… Nasi najbliźsi mówią nam: „Nie stresuj się tym tak!”, co oczywiście niewiele pomaga. Dodatkowo wiemy, że  nasz stres wpływa na płodność, co jeszcze bardziej nas stresuje.

Jak przerwać to zaklęte koło?
Przyjść na warsztaty!

Cele zajęć:

 • zapoznanie z psychologiczną teorią stresu oraz mechanizmami związku stresu z niepłodnością
 • diagnoza trudności radzenia sobie ze stresem
 • trening w zakresie poznawczych metod radzenia sobie ze stresem oraz technik relaksacyjnych
 • wsparcie emocjonalne i duchowe

Treści zajęć:

 1. Psychologiczna teoria stresu
 2. Mechanizmy związku stresu z niepłodnością
 3. Diagnoza problemów wywołujących stres oraz problemów radzenia sobie ze stresem
 4. Poznawcze sposoby radzenia sobie ze stresem – zdrowe myślenie
 5. Analiza stresorów związanych z problemem niepłodności
 6. Techniki radzenia sobie ze stresem wynikającym z problemu niepłodności
 7. Techniki relaksacyjne (trening relaksacyjny Jacobsona, trening autogeniczny, wizualizacja)
 8. Sakrament spowiedzi a uwolnienie z poczucia winy
 9. Sens życia i małżeństwa a niepłodność

Metody pracy:
dialog, ćwiczenia indywidualne, praca w grupach, burza mózgów, wykład, trening relaksacyjny

Termin: 16-17 listopada 2013, sobota od 9.00-18.30, niedziela od 9.00-13.30

Miejsce: Domus Mater, Kraków, ul. Saska 2c

Prowadzący:
mgr Aleksandra Siódmak – psycholog, psychoterapeuta
mgr Iwona Koprowska – instruktor Modelu Creightona
Ks. dr Włodzimierz Płatek SCJ – teolog, moralista, bioetyk

Koszt warsztatu:
udział w warsztatach: 300zł za osobę,  500zł od małżeństwa
dodatkowo:
nocleg: 50zł/os
śniadanie-bufet: 20zł/os
przerwa kawowa: 8zł/os
obiad (dwudaniowy): 20zł/os
kolacja-bufet: 20zł/os

Rezerwacja i zapisy:
tel.: (12)290-63-01

Potwierdzeniem rezerwacji miejsca na liście uczestników warsztatów jest wpłata zaliczki w wysokości  100zł/osobę w terminie do 3 dni od daty rezerwacji na konto:
Aleksandra Siódmak, ul.Friedleina 17/1
Nr 45 1140 2004 0000 3102 7244 5247

UWAGA!

W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem zaliczka nie podlega zwrotowi.

W przypadku braku odpowiedniej ilości zgłoszeń na dane warsztaty zastrzegamy sobie prawo do odwołania ich, o czym powiadomimy do 5 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia. W takiej sytuacji dokonamy zwrotu wpłaconych zaliczek.


Dodaj komentarz