Ksiądz Biskup Artur Ważny Honorowym Członkiem Stowarzyszenia „Abraham i Sara”

Z radością informujemy, że uczestnicy Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Abraham i Sara”, które odbyło się w Krakowie 14.06.2024 r. jednogłośnie postanawili nadać tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia Wspierania Małżeństw Niepłodnych „Abraham i Sara” Księdzu Biskupowi Arturowi Ważnemu. Tytuł został nadany jako wyraz uznania za wieloletnie zaangażowanie Księdza Biskupa w pomoc małżeństwom doświadczającym niepłodności, w szczególności za wsparcie duchowe i troskliwą opiekę nad comiesięcznymi spotkaniami krakowskiego Duszpasterstwa Małżeństw Niepłodnych w latach 2010-2013. Modlitwy, rozmowy, poświęcony czas i zaangażowanie organizacyjne Księdza leżały u genezy naszej Wspólnoty, której pierwsze spotkanie odbyło się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach w kwietniu 2010 r. Mszę św. odprawił wówczas właśnie ks. Artur Ważny, który w 2024 r. został biskupem sosnowieckim.

Liturgiczne objęcie sosnowieckiej Katedry przez bp Artura Ważnego (tzw. ingres) odbędzie się 22 czerwca 2024 r. Wszystkie osoby związane z naszą Wspólnotą także zapraszamy do udziału w tej uroczystości.

Ksiądz biskup zapowiedział także obecność na naszym grudniowym Dniu Modlitw o Dar Potomstwa (15.12.2024 r.), z czego się bardzo cieszymy.


Dodaj komentarz