O nas

Logo AiS

Stowarzyszenie Wspierania Małżeństw Niepłodnych „Abraham i Sara”
– aby nikt ze swoją niepłodnością nie pozostał sam!

Stowarzyszenie Wspierania Małżeństw Niepłodnych „Abraham i Sara” powstało w czerwcu 2013r. Inspiracją do założenia organizacji posiadającej osobowość prawną i aprobatę Kościoła była debata nad rządowym projektem dofinansowania in vitro, w której brakowało głosu organizacji reprezentującej katolickie małżeństwa starające się o potomstwo. Drugim, równorzędnym powodem była czysto ludzka chęć niesienia pomocy osobom doświadczającym cierpienia niepłodności.

Wsród celów stowarzyszenia znajdziemy:

 • Kompleksową pomoc małżeństwom:
  • Warsztaty, szkolenia, rekolekcje
  • Działalność doradcza i informacyjna
  • Telefon wsparcia
  • Pomoc psychologiczna
  • Prowadzenie portalu, forum, blogów
 • Współpracę z lekarzami i ośrodkami medycznymi
 • Popularyzację metod leczenia bezpiecznych dla życia
 • W perspektywie działania na rzecz dofinansowania leczenia metodą NaProTechnologii z budżetu państwa

Zachęcamy do wstąpienia w szereg członków stowarzyszenia. Im będzie nas więcej tym nasz głos będzie lepiej słyszalny na forum publicznym i więcej działań będziemy mogli podjąć.

Można nas też wspomóc modlitwą lub materialnie wpłacając na konto podane poniżej.

Więcej o działaniach stowarzyszenia

Siedziba Stowarzyszenia:
ul. Nowosądecka 41,
30-683 Kraków

Adres e-mail: stowarzyszenie@abrahamisara.pl

Numer KRS: 0000478263
NIP:  679 30 95 687
REGON: 122962842

Numer konta bankowego: 61 1140 2017 0000 4302 1305 7740
(wpłaty darowizn należy opatrzyć tytułem: „Darowizna na cele statutowe Stowarzyszenia”)

W odpowiedzi na pojawiające się pytania informujemy, że Stowarzyszenie od 2019 roku posiada statusu Organizacji Pożytku Publicznego, w związku z czym  można przekazać na nasze konto 1% podatku.


Aprobata księdza Kardynała Stanisława Dziwisza:Aprobata

aprobata kardynała Stanisława Dziwisza dla stowarzyszenia


Dodaj komentarz