Kontakt


Stowarzyszenie Wspierania Małżeństw Niepłodnych „Abraham i Sara”

Siedziba Stowarzyszenia:
ul. Nowosądecka 41,
30-683 Kraków

Adres e-mail: stowarzyszenie@abrahamisara.pl

Numer KRS: 0000478263
NIP:  679 30 95 687
REGON: 122962842

Numer konta bankowego: 61 1140 2017 0000 4302 1305 7740
(wpłaty darowizn należy opatrzyć tytułem: „Darowizna na cele statutowe Stowarzyszenia”)

Przypominamy, że od 2019 roku jesteśmy organizacją pożytku publicznego (OPP), dzięki czemu możemy zbierać 1%. Wystarczy w zeznaniu rocznym PIT wpisać nasz numer KRS

Możliwość komentowania jest wyłączona.