Bp. Wiktor Skworc zachęca do tworzenia rodzin zastępczych

Biskup tarnowski Wiktor Skworc zachęca do tworzenia rodzin zastępczych. „Pozwólcie dzieciom poznać ciepło rodzinnego domu. Wprawdzie ktoś inny urodził ich ciało, ale wy możecie „rodzić ich serce” i walczyć o kształt ich człowieczeństwa” – napisał w komunikacie, który był czytany w kościołach diecezji tarnowskiej.

Hierarcha zwraca uwagę, że nadal w Polsce jednym z wielkich i nadal nierozwiązanych problemów jest to, iż duża liczba dzieci osieroconych lub pozbawionych opieki rodziców umieszczana jest w domach dziecka. Biskup Skworc podkreśla, że nawet przy największej trosce wychowawców nie mają one szansy zaznać tego, co jest naturalnym prawem każdego dziecka – wychowania w rodzinie. Ordynariusz tarnowski wskazuje, że szansą na to, by skrzywdzone dzieci mogły zaznać ciepła życia w rodzinie jest rozwój wszelkich form rodzicielstwa zastępczego, takich jak: adopcja, rodziny zastępcze czy rodzinne domy dziecka.

„Rodzicielstwo zastępcze to jedna z najpiękniejszych misji, jaką może podjąć człowiek. Wyrażam szczególną wdzięczność tym, którzy odważyli się podjąć tę szlachetną misję i przyjęli dzieci do swoich domów, tworząc rodziny zastępcze, adopcyjne, rodzinne domy dziecka. Dziękuję tym wszystkim, którzy trudzą się przy poszukiwaniu, przygotowaniu i wspieraniu Rodzin Zastępczych. Składam wyrazy uznania dla tych samorządów, które nad rachunki ekonomiczne przedkładają troskę o los i życie dzieci osieroconych, tworząc materialne podstawy funkcjonowania rodzicielstwa zastępczego” – pisze biskup w komunikacie.

Hierarcha zachęca, aby osoby pragnące podjąć funkcję rodzicielstwa zastępczego zgłaszały się do Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Ośrodków Adopcyjno – Opiekuńczych.
„Warto rozeznać, czy Bóg nie powołuje nas do szczególnej odpowiedzialności za dzieci już urodzone, które z różnych powodów nie mogą wychowywać się w swoich rodzinach naturalnych. Czy nie wzywa do szczytnej odpowiedzialności poprzez adopcję, rodzicielstwo zastępcze czy też prowadzenie z całym oddaniem rodzinnego domu dziecka. Nie bójmy się adoptować dzieci. Nie bójmy się rodzicielstwa zastępczego” – apeluje biskup tarnowski.

eb / Tarnów


Dodaj komentarz