Medycyna a in vitro

O procedurze in-vitro często słyszymy, że jest wspaniałym rozwiązaniem dla par niemogących doczekać się potomstwa. Rzadziej można dowiedzieć się o jej negatywnych konsekwencjach. Oto krótki wyciąg z medycznych badań naukowych dotyczących  sztucznego zapłodnienia.

***

Dwukrotny wzrost śmiertelności okołoporodowej u dzieci poczętych metodą in vitro. Metaanaliza 15 niezależnych badań naukowych wykazała dwukrotnie większą śmiertelność noworodków poczętych w wyniku in vitro niż poczętych w naturalny sposób. (R. Jackson, et al., Perinatal Outcomes in Singletons Following in Fertilization: A Meta-Analysis, Obstetrics&Gynecology, Vol. 103, no 3, 2004)

***

Czterokrotny wzrost ryzyka martwych urodzeń. Badania przeprowadzone na 20 000 pojedynczych ciąż w wyniku zapłodnienia in vitro albo wprowadzenia plemnika do cytoplazmy komórki jajowej wykazały czterokrotny wzrost ryzyka martwych urodzeń w porównaniu do ciąży naturalnych. (Human Reproduction, IVF and stillbirth: a prospective follow-up study, February 23rd, 2010)

***

Niska masa urodzeniowa. Procedura in vitro obarczona jest 2,6-krotnym wzrostem ryzyka urodzenia się dziecka z niską masą urodzeniową w przypadku ciąży pojedynczej, w przypadku mnogiej to ryzyko jeszcze wzrasta (Schieve LA. et al., Low and very low birth weight in infants conceived with the use of assisted reproductive technology, New England Journal of Medicine, 2002, 346).


***

Ciąże mnogie. Z rządowego raportu opublikowanego w USA wynika, że 33,6 procent ciąż zapoczątkowanych in vitro to ciąże mnogie, a 51,3 procent dzieci poczętych w wyniku in vitro rodzi się z ciąży mnogiej. (Clay Wright V. et al., Assisted Reproductive Technology Surveillance – United States 2003, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion)

***

Nawet trzykrotny wzrost występowania wad wrodzonych u dzieci poczętych in vitro. Australijskie badania 4000 dzieci urodzonych między 1993 a 1997 r. wykazały, że wśród dzieci poczętych w sposób naturalny 4,2 procent ma wady wrodzone, natomiast wśród dzieci poczętych in vitro 9 proc. Wykazano także, że procent dzieci obciążonych więcej niż jedną wadą wrodzoną w grupie kontrolnej wynosi 0,5 procent, natomiast wśród dzieci poczętych in vitro 1,6 procent (M. Hansen et al., The risk of major birth defects after intracytoplasmic sperm injection and in-vitro fertilization, New England Journal of Medicine, 2002, 346/10).

***

Badania dr Géraldine Viot, genetyka klinicznego ze szpitala Maternité Port Royal w Paryżu, którymi objęto 15 tys. dzieci poczętych w latach 2003–2007 przyniosły te same ustalenia – dwukrotny wzrost wad wrodzonych. Dzieci poczęte in vitro najczęściej mają problemy z sercem i zniekształcony układ rozrodczy, większą liczbę tzw. naczyniaków i łagodnych nowotworów skórnych.

***

Wcześniactwo. W metaanalizie 15 niezależnych badań naukowych stwierdzono 2-krotny wzrost ryzyka przedwczesnego porodu dzieci poczętych in vitro. (R. Jackson, et al., Perinatal Outcomes in Singletons Following In Fertilization: A Meta-Analysis, Obstetrics&Gynecology, Vol. 103, no 3, 2004)

***

Udokumentowane przypadki śmierci kobiet po IVF. W literaturze opisano przypadki śmierci kobiet, które zmarły po komplikacjach in vitro: takie przypadki miały miejsce m.in. w Irlandii (2004), Nowej Zelandii (1995). W Krakowie w kwietniu 2003 r. w wyniku niedopełnienia obowiązków lekarzy w czasie procedury in vitro zmarła 29-letnia kobieta („Nasz Dziennik”, 27 września 2006).

***

IVF a nowotwory. Procedura in vitro powoduje dwukrotny wzrost ryzyka zapadalności na raka jajników (Obstetrics & Gynecology, 2004, 103, 154), jak również wzrost ryzyka raka piersi u kobiety (Venn A. et al., Risk of cancer after use of fertility drugs with in vitro fertilization, Lancet 1999, Vol. 354).


Dodaj komentarz