Stowarzyszenie

Nasza grupa na Facebooku

Cześć, przy facebookowym profilu naszego Stowarzyszenia założyliśmy grupę dyskusyjną, którą nazwaliśmy: „Nasze drogi do rodzicielstwa (naturalnego, zastępczego, adopcyjnego, duchowego). Oto link: https://www.facebook.com/groups/537283103542817/ Każdy chętny może do grupy przystąpić. Niech to będzie dla nas usprawnienie i uzupełnienie bieżącego przepływu informacji, a także okazja do: - wzajemnej pomocy – praktycznej i duchowej, - wymianie doświadczeń i opinii ...
Wreszcie 1%

1procent
Od 2019 roku jesteśmy organizacją pożytku publicznego w związku z tym można przekazywać nam 1% podatku w zeznaniu rocznym PIT. Już od 7 lat wspieramy małżeństwa mające problem z poczęciem dziecka. Z uzyskanych pieniędzy finansujemy (lub współfinansujemy): prowadzenie strony AbrahamiSara.pl, telefon wsparcia, konsultacje psychologiczne, wykłady dotyczące metod leczenia i sposobów wspierania płodności (diety, terapia psychologiczna) ...
OPP – wreszcie!

Z przyjemnością informujemy, że (w końcu!) nasze Stowarzyszenie otrzymało status Organizacji Pożytku Publicznego, co daje nam nowe możliwości funkcjonowania i (miejmy nadzieję) będzie impulsem do szybkiego rozwoju i intensywnego działania na rzecz pomocy małżeństwom dotkniętym problemem niepłodności w naszym kraju. Jeszcze w tym roku niestety nie  będziemy mogli  zbierać  1%,  ale już za rok… Chcielibyśmy ...
Wreszcie! Stowarzyszenie na Facebooku

Stowarzyszenie „Abraham i Sara” zaistniało na facebooku! Możecie nas już tam znaleźć i polubić. Zapraszamy! https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Abraham-i-Sara-1496016587374838/ ...
„Życie jest dobre”

relacja z konferencji

wykład Anny Rachwalskiej na konferencji
26 września w auli redakcji tygodnika katolickiego „Niedziela” w Częstochowie odbyła się konferencja bioetyczna poświęcona obronie świętości życia. Konferencję zorganizowała Fundacja „Jeden z nas”, Stowarzyszenie Wspierania Małżeństw Niepłodnych „Abraham i Sara” oraz redakcja „Niedzieli”. W ramach konferencji wykłady wygłosili m.in. wiceprezes Stowarzyszenia Wspierania Małżeństw Niepłodnych „Abraham i Sara” Anna Rachwalska, sekretarz generalny Europejskiej Federacji dla ...
Jak Abraham i Sara

Logo AiS
W społecznej debacie na temat leczenia niepłodności i dofinansowania metody in vitro brakowało głosu katolickich małżeństw, wiernych nauczaniu Kościoła. Czas to zmienić. Niepłodność jest cierpieniem. Wiedzą o tym wszystkie małżeństwa, które od lat czekają na dziecko. Ten ból można jednak przekuć w coś dobrego – we wsparcie dla małżeństw, które zmagają się z tym samym ...
Stowarzyszenie „Abraham i Sara” zarejestrowane!

Po pełnym napięcia oczekiwaniu – oto już jest! Stowarzyszenie Wspierania Małżeństw Niepłodnych „Abraham i Sara” zostało wpisane do Rejestru Stowarzyszeń i odtąd może już w pełni działać. Cieszymy się bardzo i zakasujemy rękawy – pracy przed nami mnóstwo! Wszystkie osoby, które chciałyby włączyć się w prace Stowarzyszenia, lub wesprzeć nas finansowo, prosimy o kontakt: stowarzyszenie@AbrahamiSara.pl ...
Stowarzyszenie uzyskało aprobatę kościelną

herb_kardynala
11 IX br delegacja Członków Założycieli Stowarzyszenia Wspierania Małżeństw Niepłodnych „Abraham i Sara” udała się do Metropolity Krakowskiego ks. kardynała Stanisława Dziwisza z prośbą o aprobatę stowarzyszenia jako organizacji katolickiej i zatwierdzenie Statutu. Kardynał przyjął nas z wielką życzliwością, rozmawiał z nami  o naszych planach i zamierzeniach oraz pobłogosławił naszemu dziełu. Otrzymaliśmy też oficjalny dokument  ...
Będziemy mieli Stowarzyszenie!

W dniu 20.06.2013r w Krakowie odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Wspierania Małżeństw Niepłodnych „Abraham i Sara”. Misją Stowarzyszenia będzie propagowanie wartości etycznych płynących ze społecznej nauki Kościoła Rzymskokatolickiego ze szczególnym naciskiem na ochronę życia ludzkiego, płodności i rozwoju rodziny oraz pomoc małżeństwom dotkniętym problemem niepłodności na wszystkich płaszczyznach życia. „W świetle nauki Kościoła -  mówi ...