10.03 Gdańsk konferencja „Interdyscyplinarne leczenie niepłodności”

Katedra i Zakład Fizjologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
oraz SKN „Fizjologia Płodności”  zaprasza 
na konferencję naukową:

Interdyscyplinarne leczenie niepłodności.
Fizjologiczne aspekty regulacji cyklu miesiączkowego i spermatogenezy

Termin: sobota 10.03.2018 od godz. 9.00
Miejsce: Gdański Uniwersytet Medyczny Auditorium Primum im. prof. Olgierda Narkiewicza
Atheneum Gedanense Novum; Al. Zwycięstwa 41/42, Gdańsk
Więcej informacji i zapisy

Kontynuując holistyczne spojrzenie na zdrowie prokreacyjne, postanowiliśmy w tym roku zwrócić szczególną Państwa uwagę na fakt, że niepłodność i zaburzenia cyklu płciowego są objawem wielu chorób i zaburzeń organizmu. Nie można ich więc rozpatrywać w ramach tylko jednej specjalności, czy dziedziny medycyny.

Wpływ rozwoju cywilizacji na nasz organizm w sferze zdrowia prokreacyjnego jest niezaprzeczalny. Coraz częściej występujące zaburzenia odporności, choroby autoimmunologiczne, alergie stanowią niezwykle ważny aspekt medycyny prokreacji. Dlatego zrozumienie wzajemnego oddziaływania układu hormonalnego i immunologicznego oraz ich wpływ na przebieg cyklu płciowego wydaje się kluczowe, aby podejmować dalsze postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne.

Szczególnym przykładem opisywanych zależności jest  endometrioza. Złożone przyczyny  tej „tajemniczej choroby” wymagają współpracy wielu specjalistów medycyny zachowawczej a także inwazyjnej.  Endometrioza jest więc doskonałym przykładem, jak wielokierunkowe postępowanie: leczenie zaburzeń hormonalnych, immunologicznych, alergii, zmiany stylu życia i diety, w połączeniu z wysokospecjalistyczną terapią chirurgiczną dają największe szanse na zdrowie naszych pacjentek.


Dodaj komentarz