19.05 Warszawa Sympozjum naukowe „PŁODNOŚĆ zdrowiem kobiety, mężczyzny, rodziny.”


Termin: 19 maja 2019 r. (niedziela),
Miejsce
: UKSW, Auditorium Maximum, bl. 17, Kazimierza Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa
Koszt: opłata zwykła 100 zł; członkowie organizacji NPR – 60 zł
Program, zapisy i szczegółowe informacje na www.psnnpr.com

Szanowni Państwo,

w imieniu organizatorów VIII edycji konferencji ”Profilaktyka zaburzeń zdrowia prokreacyjnego„  mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w  sympozjum „Płodność  zdrowiem kobiety, mężczyzny i rodziny”. Podczas  sympozjum pragniemy również wspólnie świętować  jubileusz XXX-lecia Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny (PSNNPR).

Dzięki owocnej współpracy z Zakładem  Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM odbyło się 7 sympozjów naukowych.  Dziękujemy za wszelką pomoc i życzliwość oraz wysiłek organizacyjny.  Nasze doroczne spotkania cieszyły się z roku na rok coraz  żywszym zainteresowaniem odbiorców i wysoką oceną merytoryczną. Problematyka konferencji dotykała  miedzy innymi: początków ludzkiego życia (2011), rewolucji w położnictwie XXI wieku czyli rodzeniu po ludzku (2012)  najnowszych odkryć w dziedzinie zaburzeń zdrowia prokreacyjnego i rozpoznawaniu płodności (2013)  diagnostyki i terapii niepłodności  małżeńskiej (2014, 2015) ,  strat prokreacyjnych i chorób nowotworowych w ciąży (2016, 2017 ) oraz andrologii (2018). Pragniemy nadal kontynuować charakter tematyczny sympozjów oraz zapraszać ekspertów z danej dziedziny wiedzy by zapewnić  wysoki poziom oraz  interdyscyplinarny wymiar wydarzenia.

VIII edycja konferencji jest poprzedzona kursem organizowanym w dniu 18 maja (sobota) w Aula Magna przy ul Marymonckiej 99/103 przez Zakład Zdrowia Prokreacyjnego i Klinikę Endokrynologii CMKP pt „Diagnostyka i leczenie niepłodności – najnowsze rekomendacje” kursy.cmkp.edu.pl/

Najnowsza edycja jest poświęcona płodności jako integralnej części zdrowia , gwarantującej ciągłość pokoleniową i pełny dobrostan psycho- fizyczny. Poprzez 3 sesje tematyczne przewijać się będzie możliwość wykorzystania metod rozpoznawania płodności (MRP) w  różnych etapach życia kobiet i ich rodzin, nowatorskie  aplikacje mobilne w MRP, diagnostyka i terapia zaburzeń płodności z wykorzystaniem wiedzy o mowie ciała kobiety czyli MRP oraz współpraca lekarza i nauczyciela w tej dziedzinie, płodność w ujęciu immunologicznym (Gość specjalny z USA), biologicznym i neurohormonalnym. Posłuchamy doświadczeń Kolegów ze Wschodu i Zachodu Europy w tym zakresie. Ufamy, że  środowisko akademickie   UKSW przyjmie ze szczególnym zrozumieniem i szacunkiem prawdę biologiczną o tym, że płodność jest  częścią zdrowia każdego z nas  i warto ją poznać, zrozumieć i szanować dla własnego dobra i  przyszłości. W ramach konferencji wysłuchamy też osób, dla których troska o zdrowie i płodność  oraz  szacunek dla każdego życia stanowią styl i sens ich własnego życia.

W programie m. in.:

Operacyjne i zachowawcze leczenie mięśniaków macicy. Specyfika leczenia operacyjnego w naprawczej medycynie prokreacyjnej
dr. n. med. Radosław Maksym, Zakład Zdrowia Prokreacyjnego CMKP,
Szpital Specjalistyczny św Zofii, Warszawa

Immunologiczne przyczyny zaburzeń płodności, możliwości terapii
dr n. med. Katarzyna Jankowska, Klinika Endokrynologii CMKP Bielany Warszawa.

Diagnostyka i leczenie zaburzeń hormonalnych jako wyraz troski o zdrowie prokreacyjne i profilaktyka niepłodności. Czy metody rozpoznawania płodności mogą być pomocne?
dr hab. n. med. Joanna Smyczyńska, Profesor ICZMP
Klinika Endokrynologii i Chorób Metabolicznych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.


Dodaj komentarz