9.07 Licheń rekolekcje z o. Bashoborą

„Będę ci błogosławił
i dam ci potomstwo tak liczne
jak gwiazdy na niebie
i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza”
Rdz 22, 17

Rekolekcje przeznaczone są dla małżeństw, które borykają się z problemem niemożności posiadania dzieci w swoim związku. Zapraszamy na te rekolekcje także lekarzy i osoby związane z naprotechnologią.
Chcemy w tym czasie wejść w głębszą relację z Jezusem i prosić Go, by uzdrowił ciała i dusze małżonków, by mogli przekazać i przyjąć nowe życie.

Miejsce: Licheń Stary
Termin: 9-12 lipca 2015 Rozpoczęcie obiadem w czwartek 9 lipca, zakończenie po południu w niedzielę 12 lipca.
Rekolekcje poprowadzą: o.John Bashobora, Abp Henryk Hoser, dr Maciej Barczentewicz.
Koszty: 450zł/osobę – w pokojach dzielonych oraz 600 zł/ osobę – w przypadku, gdy małżeństwo ma samodzielny pokój.
więcej informacji i zapisy: http://rdm.jezusnastadionie.pl/


Dodaj komentarz