5.10 Warszawa – Sympozjum „Wokół obniżonej płodności i niepłodności małżeńskiej…”

III sympozjum z cyklu „Profilaktyka zdrowia prokreacyjnego”

Wokół obniżonej  płodności i niepłodności małżeńskiej – źródła, diagnostyka, terapia, profilaktyka

Termin: 5 października 2013 r., rozpoczęcie:  godz. 9.30
Miejsce:
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Centrum Dydaktyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (strona Centrum), Warszawa, ul. Księcia Trojdena 2a.

Tematyka:
Podczas tegorocznej konferencji  spróbujemy odpowiedzieć na pytania:

Jakie są źródła zimy demograficznej w kontekście medycyny, psychologii, socjologii, kultury, tradycji? Spróbujemy nakreślić standardy postępowania lekarskiego a zarazem etycznego  wobec problemu obniżonej płodności lub niepłodności małżeńskiej. Dotkniemy tematyki adopcji. Wreszcie spojrzymy na kryzys w aspekcie tego co możemy i należy zrobić, aby zapobiegać „epidemii niepłodności małżeńskiej”.

Wśród zaproszonych prelegentów znajdą się specjaliści i uznane  autorytety w tej dziedzinie w Polsce, m.in. prof. dr hab.  Michał Troszyński, dr hab. Dorota Kornas Biela – psycholog; lekarze- konsultanci NaProTechnology: Aleksandra Baryła, Maciej Barczentewicz, Piotr Gratkowski; Bożena Sawicka, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie; przedstawiciele organizacji promujących Metody Rozpoznawania Płodności: INER, PSNNPR

Planowane sesje:

SESJA I: Źródła niepłodności małżeńskiej we współczesnym świecie
SESJA II: Diagnostyka i terapia niepłodności małżeńskiej w świetle etycznej praktyki lekarskiej
SESJA III: Adopcja – dobrym wyborem
SESJA IV: Profilaktyka jako podstawowe działanie w zapobieganiu niepłodności oraz promocji zdrowia prokreacyjnego

Więcej informacji i zapisy


Dodaj komentarz