Adopcja

W rodzinie jest najlepiej

Z dr Moniką Redziak, psychologiem z Katolickiego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Warszawie, o przygotowaniu rodzin do adopcji rozmawia Małgorzata Jędrzejczyk Ma Pani kilkuletnie doświadczenie z rodzinami adopcyjnymi. Na czym polega praca ośrodka adopcyjnego? – W ośrodku przygotowujemy małżonków do przyjęcia dziecka na drodze adopcji i temu służy szkolenie. Musimy też jak najlepiej ich poznać. Dlatego w ...