17.12 III Dzień Modlitw o Dar Potomstwa „Niech Pan sprawi, że wydacie owoc”

W tym roku po raz trzeci Stowarzyszenie Wspierania Małżeństw Niepłodnych  „Abraham i Sara” wraz z Duszpasterstwem Rodzin Archidiecezji Krakowskiej zapraszają wszystkie parafie i wspólnoty do zaangażowania się 17 grudnia 2023 r. w Dzień Modlitw o Dar Potomstwa. Tym razem tematem przewodnim wydarzenia będzie hasło: „Niech Pan sprawi, że wydacie owoc”. Naszym marzeniem jest, aby pary doświadczające dłuższego lub krótszego okresu oczekiwania na dziecko miały świadomość, że cały Kościół wstawia się za nimi, że prosi o owoce ich miłości, że towarzyszy im w ich ogromnej tęsknocie. Może szczególnie ważne jest, aby to lokalna wspólnota parafialna otaczała ich modlitwą i troską.

W czasie naszej wieloletniej działalności spotkaliśmy setki małżeństw, które doświadczały bólu przedłużającego się oczekiwania na dziecko. Niepłodność to ogromny problem, a stres związany z nim psychologowie porównują nawet ze stresem odczuwanym po śmierci najbliższych. Pary niepłodne często zamykają się w swoim trudnym doświadczeniu, ciężko im o nim mówić, przez co czują się niedostrzegane i pomijane. Takich małżeństw jest bardzo dużo – statystycznie co szósty związek doświadcza problemów z płodnością. To spora grupa stosunkowo młodych ludzi, o których – jako Kościół – powinniśmy się zatroszczyć.

We współpracy z krakowskim Duszpasterstwem Rodzin zapraszamy do zorganizowania w niedzielę 17 grudnia 2023 obchodów III Dnia Modlitw o Dar Potomstwa w każdej parafii. Ze szczególną prośbą zwracamy się do księży proboszczów, aby zainicjowali włączenie się wspólnoty parafialnej do modlitwy, którą obejmiemy pary mające problemy z płodnością. Zachęcamy także wszystkich wiernych, zarówno księży, jak i świeckich, do współtworzenia tego wydarzenia. Jeśli w każdym kościele choć na jednej Mszy św. wszyscy będą się modlić w tej intencji – jaka to będzie siła modlitwy!

W celu ułatwienia organizacji tego wydarzenia przekazujemy do użytku parafii cały komplet materiałów do promocji tego dnia i przeprowadzenia Mszy św.:

Zapraszamy także do uczestnictwa w centralnym wydarzeniu Dnia Modlitw w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie na Białych Morzach. W ramach obchodów centralnych odbędą się:

  • 12:30 – Msza św. pod przewodnictwem ks. bp. Jana Zająca (w górnym kościele),
  • 13:45 – krótka konferencja pt. „Jak mur zmienić w most”. O specyficznych trudnościach w przeżywaniu niepłodności oraz o drodze dojrzewania psychicznego i duchowego opowie Magdalena Foss-Kita, psychoterapeutka, mężatka, członek wspólnoty Chemin Neuf.

Pierwszy Dzień Modlitw o Dar Potomstwa odbył się 5 grudnia 2021 r., a drugi 11 grudnia 2022 r. W oba dni w ramach uroczystości centralnych w naszej diecezji w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie miała miejsce Msza św. oraz konferencja tematyczna. Do modlitwy w tym dniu włączyło się wiele parafii, szczególnie cieszy nas zaangażowanie wspólnot na terenach wiejskich, gdzie parom często trudno jest uzyskać wsparcie.

Z góry dziękujemy wszystkim, którzy zechcą włączyć się do tej inicjatywy modlitewnej. Będziemy także bardzo wdzięczni, jeśli powiecie nam, że u Was w parafii modlitwa o dar potomstwa się odbyła – prosimy o informację na adres stowarzyszenie@abrahamisara.pl


MODLITWA W INTENCJI MAŁŻEŃSTW NIEPŁODNYCH

Panie Boże, nasz Ojcze i Dawco życia!

W swojej nieskończonej dobroci przyjdź z pomocą wszystkim małżonkom, którzy doświadczają bólu niepłodności. Obdarz ich wytrwałością i cierpliwością w oczekiwaniu na dziecko. Prosimy Cię, daj im radość cieszenia się upragnionym potomstwem, które mogliby wychować i oddać Tobie. Jeśli jednak Twoja wola jest inna, i chcesz, aby ich płodność realizowała się w odmienny sposób, to spraw, by potrafili rozeznać tę drogę i nią wspólnie iść.

Nade wszystko nie dozwól, aby zamknęli się w smutku i bólu. Niech ich usta błogosławią, wychwalają Ciebie i świat, który stworzyłeś. Otwórz ich oczy i spraw, aby umieli odczytać swoje trudności jako część ich Bożego powołania. Niech ich serca będą zawsze gorące, gotowe do miłości i służby. Niech ich ręce będą gotowe, by podnosić i umacniać innych. Przebacz im chwile zwątpienia. Przymnóż im wiary i ufności ku Tobie!

Spraw, aby – jako małżonkowie – kochali się wzajemnie coraz bardziej i darzyli się jeszcze większym szacunkiem. Ponieważ na świecie wszystko przemija – i cierpienia, i radości – ale prawdziwa miłość nigdy nie ustaje.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


Dodaj komentarz