SPOTKANIE Z BŁOGOSŁAWIEŃSTWAMI – CZ. 4

 

Spotkanie Duszpasterstwa Małżeństw Niepłodnych, Kraków, 9 lutego 2019 r.
Spotkanie z Błogosławieństwami Jezusa Zbawiciela – część 4
Autor: ks. dr Mirosław Czapla
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. (Mt 5, 6)
Jesteśmy w Galilei, na wzgórzu, z którego rozciąga się rozległy widok na jezioro Genezaret. Oczami wyobraźni stajemy przed Chrystusem Panem. Dotąd usłyszeliśmy od Niego o szczęściu, które mieści się w postawie ubóstwa serca; dalej o smutku dzielonym z cierpiącymi, wreszcie o cichych, czyli szczęśliwych ludziach, którzy kochają w ukryciu. Dzisiaj przyglądamy się kolejnej Chrystusowej wskazówce do szczęścia, której wektor kieruje się na sprawiedliwość.
Cegiełka po cegiełce buduje się dom międzyludzkich relacji. Spoiwem są prawa i obowiązki, fundamentem prawo do życia od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Gmach domu wznosi się o tyle, o ile zobowiązania i uprawnienia ludzi wzajemnie się uzupełniają i strzegą wartości, które zostały im powierzone. Na ścianie pojawiają się rysy, kiedy ludzie eksponują swoje prawa, a omijają swoje obowiązki. Dramat narasta – pęka ściana – gdy ludzie oszukują, kradną, kłamią.
Jezus nie przyszedł zmienić praw, ale ludzi przemienić. Ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie Bożym. Wszakże zbawcza śmierć Jezusa wyrazi nowe prawo Boże – przykazanie miłości Boga i bliźniego aż po miłość nieprzyjaciół.
Martwią nas wiadomości o kruszeniu fundamentu sprawiedliwości przez ludzi, których zadaniem jest prawo strzec i realizować. Powiało grozą, gdy niedawno gubernator stanu Nowy Jork podpisał stanowe prawo o możliwości niszczenia poczętych dzieci do końca ciąży (dla unikania jasnych pojęć prawo to nazwano ustawą o zdrowiu reprodukcyjnym). Skojarzenia z najgorszymi praktykami systemów totalitarnych nasuwają się same. Wtedy ideologią był narodowy socjalizm i bolszewicki komunizm, obie ideologie wrogie człowiekowi jako podmiotowi praw osobistych, wrogie małżonkom i rodzicom jako podmiotowi prawa do wychowywania dzieci. Dzisiaj ideologią jest tzw. prawo do dysponowania swoim ciałem (wbrew rozumowi, wbrew szacunkowi dla męża/żony, wbrew trosce o najsłabszego).
Błogosławieni są ci, którzy tęsknią za tym, aby życie międzyludzkie opierało się na realizacji wzajemnych praw i obowiązków. Błogosławiona jest już ta tęsknota, bo ona jest znakiem apetytu na sprawiedliwość, oznaką zdrowego pragnienia, zachowania wrażliwości sumienia. Szczęśliwi ci, którzy wiedzą, że u podstaw miłości leży sprawiedliwość. Jezus ukazuje istotę szczęścia nie w osiągnięciu pełni sprawiedliwości, ale w nieustannym ukierunkowaniu na jej realizację.
Tęskniła za wolnością i sprawiedliwością Asia Bibi, gdy przez prawie dziesięć lat znajdowała się w więzieniu za rzekomą obrazę islamistów. Modliliśmy się za nią, apelował o sprawiedliwość Ojciec Święty i tylu innych. Cieszy mnie ogromnie, że prześladowanie Chrześcijanki ma szansę się bezpiecznie zakończyć; nasza pakistańska siostra w Chrystusie, Asia znalazła się w bezpiecznym miejscu gdzieś w Kanadzie razem z mężem i rodziną.
Propozycje do rozważenia:
- Katechizm Kościoła Katolickiego: numery 1716 – 1719.
Pytania do rozważenia:
1. Czy umiesz jasno nazwać obowiązki i uprawnienia w twoim powołaniu do świętości?
2. Jak siebie rozliczasz z zaniedbań i uchybień?
3. Czy modlisz się za tych, którzy łamią twoje prawa?Dodaj komentarz