Stowarzyszenie

Będziemy mieli Stowarzyszenie!

W dniu 20.06.2013r w Krakowie odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Wspierania Małżeństw Niepłodnych „Abraham i Sara”. Misją Stowarzyszenia będzie propagowanie wartości etycznych płynących ze społecznej nauki Kościoła Rzymskokatolickiego ze szczególnym naciskiem na ochronę życia ludzkiego, płodności i rozwoju rodziny oraz pomoc małżeństwom dotkniętym problemem niepłodności na wszystkich płaszczyznach życia. „W świetle nauki Kościoła -  mówi ...