Będziemy mieli Stowarzyszenie!


Kilka projektów logo – można głosować!


W dniu 20.06.2013r w Krakowie odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Wspierania Małżeństw Niepłodnych „Abraham i Sara”.

Misją Stowarzyszenia będzie propagowanie wartości etycznych płynących ze społecznej nauki Kościoła Rzymskokatolickiego ze szczególnym naciskiem na ochronę życia ludzkiego, płodności i rozwoju rodziny oraz pomoc małżeństwom dotkniętym problemem niepłodności na wszystkich płaszczyznach życia.

„W świetle nauki Kościoła -  mówi nowo wybrany Prezes Zarządu, Grzegorz Rządzik – pragniemy nieść szeroko rozumianą pomoc małżeństwom, które są dotknięte problemem niepłodności i akceptują wyznawane przez nas wartości. Chcemy uświadamiać społeczeństwu, że istnieją nowoczesne i co najważniejsze, skuteczne metody leczenia niepłodności, które są akceptowane przez Kościół Katolicki oraz działać na rzecz zwiększenia dostępności leczenia tymi metodami”

Do najważniejszych celów, które chcemy jako Stowarzyszenie realizować, należą:

 • popieranie nauczania chrześcijańskiego, zwłaszcza poprzez propagowanie metod leczenia niepłodności zgodnych z nauką Kościoła,
 • wspieranie małżeństw niepłodnych na wielu płaszczyznach życia osobistego i społecznego,
 • działanie na rzecz zwiększenia dostępności leczenia niepłodności metodami zgodnymi z nauką Kościoła,
 • wspieranie lekarzy NaProTechnologii i instruktorów modelu Creightona,
 • propagowanie idei adopcji,
 • działanie na rzecz odpowiednich rozwiązań prawnych w dziedzinie leczenia niepłodności,
 • propagowanie wartości pro-rodzinnych,
 • podejmowanie inicjatyw ewangelizacyjnych i apostolskich oraz wiele innych.

Głównymi działaniami, które pragniemy podejmować aby realizować powyższe cele będą m.in.:

 • organizowanie konferencji, wykładów, szkoleń, warsztatów, rekolekcji,
 • organizowanie akcji społecznych i medialnych, w tym kampanii edukacyjnych i promujących wartości etyczne zgodne z misją Stowarzyszenia,
 • wydawanie materiałów informacyjnych, ulotek, biuletynów, czasopism, periodyków, książek itp.,
 • współpracę z ośrodkami medycznymi i firmami farmaceutycznymi,
 • działalność kulturalną (m.in. organizowanie wystaw, projekcji filmów, spotkań autorskich, dyskusji),
 • prowadzenie specjalistycznego poradnictwa,
 • aktywny udział w debacie publicznej,
 • współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami,
 • inicjowanie oddolnych inicjatyw społecznych,
 • prowadzenie działalności doradczej i informacyjnej na rzecz społeczeństwa,
 • wspieranie działań mających na celu pomoc małżeństwom, w szczególności zapewniających pomoc psychologiczną, prawną i duchową,
 • formację duchową członków Stowarzyszenia i innych osób.

Pod uchwałą o powołaniu Stowarzyszenia podpisało się 21 osób, w tym małżeństwa związane z krakowskim Duszpasterstwem Małżeństw Niepłodnych, zarówno leczące się jak i te, które doczekały się już potomstwa, lekarz NaProTechnologii i instruktorzy modelu Creightona oraz kapłan będący opiekunem Duszpasterstwa.

Wszystkie wymagane dokumenty, włącznie ze Statutem i wnioskiem o rejestrację Stowarzyszenia, zostały złożone w KRS. Po zatwierdzeniu przez Sąd Stowarzyszenie rozpocznie oficjalną działalność.

Wszystkie osoby, które chciałyby włączyć się w prace Stowarzyszenia lub wesprzeć nas w naszych  działaniach, serdecznie zapraszamy.  Kontakt: stowarzyszenie@AbrahamiSara.pl


Dodaj komentarz