26.10 Warszawa Konferencja „Wokół ludzkiej prokreacji”

IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA  z cyklu Profilaktyka zdrowia prokreacyjnego

Wokół  ludzkiej prokreacji – odkrycia i nowości.  Rozpoznawanie płodności, diagnostyka i leczenie zaburzeń

26 października 2014 r.
Warszawski Uniwersytet Medyczny,
Centrum Dydaktyczne, AULA  A,
ul. Księcia Trojdena 2a

Patronat Honorowy objęli m.in.
Marszałek Województwa Mazowieckiego
Naczelna Izba Lekarska
Wydział Nauk o Zdrowiu WUM

Zagadnienia

IV sympozjum naukowe podejmie tematykę badań oraz nowości w zakresie prokreacji. Organizatorzy planują skupienie uwagi na wybranych zagadnieniach dotyczących płodności ludzkiej z perspektywy teoretyczno-naukowej oraz klinicznej tj. możliwości zastosowania tej wiedzy w diagnostyce i terapii różnych schorzeń męskich i kobiecych upośledzających ich zdrowie i wspólną płodność. Zaproszono gości specjalnych, którzy przedstawią badania naukowe jednego z tzw. głównych biomarkerów płodności oraz faktyczne zastosowanie tej wiedzy w praktyce lekarskiej i w tzw. nowych technologiach. Jak dotąd niewiele czasu poświęcono problematyce zagrożeń płodności męskiej oraz wybranym, poważnym zaburzeniom płodności kobiecej, dlatego planujemy obszerne referaty na ten temat.

W programie m.in.
Czynniki warunkujące męską płodność. Diagnostyka i terapia prof. dr hab n. med. Krzysztof Kula, Katedra Andrologii i Endokrynologii Płodności, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Endometrioza – choroba wciąż niepoznana – doniesienia naukowe i własna praktyka lekarska lek. Radosław Maksym NFP Medical Consultant
Zespół PCO – różnicowanie, trudności diagnostyczne, własna praktyka lekarska dr n. med. NFP Medical Consultant Katarzyna Jankowska
Zaburzenia dna miednicy a niepłodność małżeńska mgr Michał Koszla,

Ponownie zorganizujemy sesję plakatową oraz warsztaty poświęcone diagnostyce zaburzeń cyklu miesiączkowego kobiety.


Więcej informacji, dokładny program konferencji oraz zapisy


Dodaj komentarz