NaProTECHNOLOGY w diagnozowaniu i leczeniu niepłodności. Szanse, wyzwania, efekty.

Konferencja we Wrocławiu

24 marca 2012 r. na Politechnice Wrocławskiej odbędzie się konferencja naukowa na temat NaProTechnologii – skutecznej metody leczenia niepłodności.

Celem konferencji jest upowszechnianie wiedzy na temat NaProTechnologii we Wrocławiu, poprzez dostarczenie rzetelnych informacji dotyczących podstawowych założeń metody, prezentacji osiągniętych dotąd wyników oraz analizie wyzwań płynących z pogarszającego się stanu zdrowia prokreacyjnego w Polsce. Odbiorcami konferencji są lekarze (w szczególności ginekolodzy i interniści, lecz na sali nie zabraknie także lekarzy innych specjalizacji), pielęgniarki i położne, psychologowie, doradcy życia rodzinnego oraz wszelkie osoby zawodowo oraz osobiście zainteresowane leczeniem niepłodności.

Wykładowcami są naukowcy, lekarze oraz nauczyciele NaProTechnologii, na co dzień zajmujący się diagnozowaniem problemów z płodnością małżeńską oraz pomocą w poczęciu dziecka. Podczas konferencji zaprezentują oni swoje doświadczenia oraz wyniki stosowania metody w kraju i na świecie. Wśród wykładowców m.in prof. Stanisław Cebrat, genetyk; Prof. dr hab. med. Marian St. Gabryś, ginekolog – onkolog; dr Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak, psycholog kliniczny; dr inż. Agnieszka Chrobak - pracownik naukowy Laboratorium Immunologii Rozrodu Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu;  konsultanci NaProTechnology:  lek. med. Maciej Barczentewicz, lek. med.Aleksandra Baryła, lek. med. Piotr Klimas oraz  instruktor modelu Creightona mgr Mirosława Szymaniak.

Konferencja została objęta patronatem naukowym prof. Marka Ziętka, rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz patronatem Dolnośląskiej Izby Lekarskiej.

Termin: 24 marca 2012 r. (sobota) w godzinach 9:00 – 16:00.
Miejsce: Centrum Naukowo-Badawcze Politechniki Wrocławskiej, ul. Janiszewskiego 8  Wrocław (bud. D-20),

Program konferencji oraz zapisy

Serdecznie zapraszamy!

w imieniu Organizatorów
Jakub Tarasiuk
tel. 601 51 27 13


Dodaj komentarz