Stowarzyszenie uzyskało aprobatę kościelną

11 IX br delegacja Członków Założycieli Stowarzyszenia Wspierania Małżeństw Niepłodnych „Abraham i Sara” udała się do Metropolity Krakowskiego ks. kardynała Stanisława Dziwisza z prośbą o aprobatę stowarzyszenia jako organizacji katolickiej i zatwierdzenie Statutu. Kardynał przyjął nas z wielką życzliwością, rozmawiał z nami  o naszych planach i zamierzeniach oraz pobłogosławił naszemu dziełu. Otrzymaliśmy też oficjalny dokument  potwierdzający aprobatę władz kościelnych.

aprobata kardynała Stanisława Dziwisza dla stowarzyszenia
Dodaj komentarz