Wreszcie 1%

Od 2019 roku jesteśmy organizacją pożytku publicznego w związku z tym można przekazywać nam 1% podatku w zeznaniu rocznym PIT.

Już od 7 lat wspieramy małżeństwa mające problem z poczęciem dziecka. Z uzyskanych pieniędzy finansujemy (lub współfinansujemy):

  • prowadzenie strony AbrahamiSara.pl,
  • telefon wsparcia,
  • konsultacje psychologiczne,
  • wykłady dotyczące metod leczenia i sposobów wspierania płodności (diety, terapia psychologiczna)
  • prowadzenie rekolekcji
Wszystko po to…
…aby nikt ze swą niepłodnością nie pozostał sam
Żeby przekazać nam swój 1% wystarczy wpisać w zeznaniu PIT nasz
Numer KRS: 0000478263

Dodaj komentarz