6.12 Warszawa Sympozjum „Wczesne niepowodzenia prokreacji „

V KONFERENCJA NAUKOWA  z cyklu Profilaktyka zaburzeń zdrowia prokreacyjnego

Wczesne niepowodzenia prokreacji –
etiologia, prewencja i postępowanie w ujęciu interdyscyplinarnym.”

Termin: 6 grudnia 2015 r. (niedziela)
Miejsce: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Centrum Dydaktyczne, AULA  A, ul. Księcia Trojdena 2a
Program, zapisy, koszty i inne informacje

Organizatorem konferencji jest Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej WUM, Wydział Nauk o Zdrowiu, Fakultet Metod Rozpoznawania płodności dla Wydziału Lekarskiego WUM oraz 7 działających w Polsce organizacji nauczających i promujących naturalne planowanie rodziny i ekologiczną prokreację:

Tematyka
Przedmiot tegorocznych rozważań  - wczesne straty prokreacyjne – stanowi kontynuację dwóch poprzednich konferencji dotyczących zagadnienia obniżonej płodności i niepłodności małżeńskiej oraz diagnostyki i leczenia zaburzeń płodności. Narastający w polskim społeczeństwie problem niepowodzeń prokreacji zostanie przedstawiony w szerokim – medycznym, demograficznym i psychospołecznym ujęciu.

W ramach sympozjum zaplanowaliśmy także cieszące się od dwóch lat niesłabnącą popularnością warsztaty. Ich tematyka dotyczyć będzie powrotu płodności po poronieniu i pochówku dzieci utraconych.

W programie m.in.:
10.40 – 11.10
Utrata ciąży jako wynik ograniczonej przeżywalności dzieci z wadami rozwojowymi prof. dr hab. Alina Midro
11.10 – 11.30.
Wybrane elementy diagnostyki poronień w codziennej praktyce lekarskiej dr n. med. Iwona Rawicka,
11.30 – 11.55
Niedoceniany wpływ zakażeń jako przyczyny poronień i porodów przedwczesnych prof. dr hab. n. med. Ewa Dmoch Gajzlerska,
13.25 – 13. 50
Postępowanie lekarskie w przypadku poronień nawykowych z zastosowaniem NaProTECHNOLGY – doświadczenia własne dr n med. Maciej Barczentewicz ,

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!
Dodaj komentarz