Stowarzyszenie

Stowarzyszenie uzyskało aprobatę kościelną

herb_kardynala
11 IX br delegacja Członków Założycieli Stowarzyszenia Wspierania Małżeństw Niepłodnych „Abraham i Sara” udała się do Metropolity Krakowskiego ks. kardynała Stanisława Dziwisza z prośbą o aprobatę stowarzyszenia jako organizacji katolickiej i zatwierdzenie Statutu. Kardynał przyjął nas z wielką życzliwością, rozmawiał z nami  o naszych planach i zamierzeniach oraz pobłogosławił naszemu dziełu. Otrzymaliśmy też oficjalny dokument  ...
Będziemy mieli Stowarzyszenie!

W dniu 20.06.2013r w Krakowie odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Wspierania Małżeństw Niepłodnych „Abraham i Sara”. Misją Stowarzyszenia będzie propagowanie wartości etycznych płynących ze społecznej nauki Kościoła Rzymskokatolickiego ze szczególnym naciskiem na ochronę życia ludzkiego, płodności i rozwoju rodziny oraz pomoc małżeństwom dotkniętym problemem niepłodności na wszystkich płaszczyznach życia. „W świetle nauki Kościoła -  mówi ...